Regulamin serwisu

 1. Serwis gwarantuje poprawne działanie naprawionych podzespołów zgodnie z kartą naprawy w okresie 30 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie przypadków niesprawnego działania sprzętu, których przyczyną są wady produkcyjne jednego lub kilku podzespołów.
 3. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych użytkownika sprzętu opisanych w instrukcji obsługi. Czynności te są wyłącznie obowiązkiem użytkownika i są wykonywane na jego koszt.
 4. Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych.
 5. Wstępna wycena w obecności Klienta podczas przekazywaniu sprzętu jest wyłącznie poglądowa i nie musi pokrywać się z diagnozą wystawioną podczas testów wykonywanych przez inżyniera.
 6. Serwis nie zwraca Klientowi uszkodzonych/wymienionych części.
 7. Podawany czas naprawy jest orientacyjny i może ulec zmianie w przypadku braku części zamiennych i konieczności ich zamówienia.
 8. Wymiana dysku twardego nie łączy się bezpośrednio z instalacją systemu operacyjnego. Instalacja systemu operacyjnego, jak i sterowników jest dodatkową płatną usługa wykonywaną na zlecenie Klienta, który obowiązany jest dostarczyć do serwisu oryginalną płytkę z systemem operacyjnym. W przeciwnym razie serwis może odmówić instalacji systemu operacyjnego.
 9. Za sprzęt nie odebrany z firmy elHelp.pl powyżej 30 dni od momentu zawiadomienia Klienta o odbiorze, będzie naliczana opłata magazynowa w wysokości 3 zł brutto za każdy dzień po tym terminie. Po upływie 90 dni od momentu poinformowania klienta o możliwości odbioru sprzętu ulega on przepadkowi a firma elHelp.pl uznaje go za sprzęt porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa sprzęt przez jego zajęcie w posiadanie samoistne.
 10. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę elHelp jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 11. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu i akceptuje go, dobrowolnie oddając sprzęt do serwisu.
 12. Dokonanie usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 13. Karta Gwarancyjna ważna jest wyłącznie z pieczęcią i podpisem autoryzowanego sprzedawcy.